Digitale plattformer

En digital plattform kobler sammen en kunde og en selger. I dag er verdens mest verdifulle selskaper digitale plattformer. Eksempler på disse plattformene er Amazon, Apple, Google, Microsoft og Facebook. Det er ingen tvil om at man kan skape enorme verdier gjennom å bygge digitale plattformer. Veksten innen digitale plattformer har så langt vært drevet av fire teknologer: internett, skytjenester, sosiale nettverk og mobilteknologi.

Vi skiller mellom en ensidig plattform, og en flersidig plattform. En ensidig plattform har kun en kundegruppe som sin målgruppe, mens en flersidig plattform har to eller flere parter som utgjør kundemassen til plattformen. Mange tror at digitale plattformer er en teknologi, men er mer en forretningsmodell som er godt egnet som et økosystem. Hovedgrunnen til at digitale plattformer er en forretningsmodell er fordi plattformen skaper verdier gjennom fasilitere transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, som for eksempel forbruker og leverandør.

Ressurser: https://estudie.no/digital-plattform/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *