Hva er en algoritme?

En algoritme er en presis beskrivelse av en endelig serie operasjoner som skal utføres for å løse et problem eller et sett med flere problemer (wikipedia). Vi kan si at en algoritme er en programmert oppgaveløsning i form av en prosedyrer som normalt utføres av et dataprogram. Disse prosedyrene er logiske og utformet for å gjøre om input til et på forhånd ønsket output resultat (estudie). Sagt på en enklere måte er algoritmer en oppskrift på hvordan noe skal gjøres. Som for eksempel å følge en oppskrift på en matrett.

Algoritmene til Facebook bestemmer hva som skal vises i nyhetsstrømmen til hver enkelt av oss, mens google sine algoritmer bestemmer hvilke nettsider som kommer opp i våre søkeresultater. Algoritmer brukes i stor grad til å gjenkjenne og forutse korrelasjonene og mønstrene i de datene som blir samlet inn via cookies og andre datakilder. De finnes i nærmest alle sammenhenger, og vi bruker dem daglig uten at vi tenker over det. Eksempler på dette er for å analysere datamengder, finne de sidene som er mest relevante for ditt søk, til å forta autolagring i world, automatisk lagring av brukernavn og passord, og automatiske piloter hvor algoritmene kommer med personlige anbefalinger på for eksempel netflix. En enkelt algoritme kan ikke løse kompliserte problemstillinger, da en algoritme bygger på en matematisk prosedyre for å finne svaret på et enkelt definert problem.

Ressurser: https://estudie.no/algoritme/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *