Hva er viktig i en digital strategi?

En digital strategi skal være en veileder som fører bedriften i riktig retning når det gjelder digital markedsføring. Det er en strategi som skaper innsikt, retningslinjer og struktur for å nå et spesifikt mål.

Situasjonsanalyse: hvor er du?
En situasjonsanalyse bør bestå av målgruppe, bedriftens posisjon i markedet, og hvordan omgivelsene påvirker bedriften. Ved hjelp av en interessentanalyse kan vi kartlegge målgruppe. En interesseanalyse skal gi oss et overblikk over de interne og eksterne parter som enten er en del av prosjektet eller som prosjektet er avhengig av. En slik analyse kan gjøres gjennom følgende 5 trinn (prosjektveiviseren.no):

 1. Konsept: Avklare behov og velge konsept (identifisere gevinster).
 2. Planlegge: Planlegge overordnet styring (planlegge gevinster).
 3. Gjennomføre: Gjennomføre leveranser og planlegge delfaser (følge opp gevinstrealisering).
 4. Avslutte: Evaluere og avslutte prosjektet.
 5. Realisere: Realisere mål og gevinster (måle gevinster).

Når man skal se på bedriftens posisjon i markedet kan man ta i bruk en SWOT-analyse. Dette er en analyse som kartlegger bedriftens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Den ser altså på både interne og eksterne faktorer.

www.wordstream.com

Når man skal analysere omgivelsene i samfunnet kan man ta i bruk en modell som heter PESTLE. Forkortelsen PESTLE på engelsk står for politikk, økonomi, samfunnstrender, teknologi, lovverk og bærekraft/miljø. Modellen skal kartlegge aspekter i samfunnet og hvordan disse er med på å påvirke din bedrift.

www.murphymarketing.ie

Mål: hvor vil du være?
Når du skal sette deg mål for bedriften kan dette gjøres ved hjelp av Key Performance Indicator (KPI) eller Objective Key Results (OKR). KPI har kvantitative mål, men ingen fasit på hvordan en skal oppnå dette målet. Målene er spesifikke, og det er lett å se om målet er blitt oppnådd eller ikke. OKR går mer på å sette seg ambisiøse mål, og ha delmål for å oppnå hovedmålet. Delmålene rangeres fra 1-10 ut ifra hvor sannsynlig det er at det blir nådd. Rangeringen starter alltid på 5 da det er like sannsynlig å mislykkes som det er å lykkes.

Strategi: hvordan kommer du deg dit?
Det er mange strategier å velge mellom, men den som er mest relevant nå heter «The Business Canvas Model». Modellen består av 9 punkter som skal gi en oversikt over hvordan å jobbe strategisk:

 1. Kundesegment: Hvem ønsker vi å skape verdi for?
 2. Verdivurdering: Skaper vi verdi for kunden?
 3. Kanaler: Hvor skal vi kommunisere med kunden?
 4. Kundeforhold: Hvordan forhold ønsker vi å ha til kunden?
 5. Inntektsstrømmen: Hvordan skal bedriften tjene penger?
 6. Nøkkelressurser: Hvilke ressurser bygger på verdi?
 7. Nøkkelaktiviteter: Hvilke aktiviteter må vi gjennomføre for å skape verdi?
 8. Nøkkelpartner: Hvem ønsker vi å ha som samarbeidspartnere?
 9. Kostnadsstruktur: Hva er de viktigste kostnadene knyttet opp til forretningsmodellen?

Taktikk: hvordan kommer du deg dit?
Taktikk går ut på hvor spesifikt du skal oppnå målet basert på valgt strategi. Når en skal velge taktikk er det viktig å tenke på hva man ønsker å få ut av den valgte taktikken. Er det å nå ut til mange, få en person til å utføre en handling eller er det å skape engasjement? Dersom målet for eksempel hadde vært å skape mye trafikk på en nettside, så ville hovedfokuset på taktikken være «reach». Faktorer som for eksempel SEO og SoMe vil her være svært sentrale.

Analyse – Oppnådde du det du ville? Hvis ikke, hva gikk galt?
WEB-analyse er definert som «måling, innsamling, analyse og rapportering av internettdata med det formål å forstå og optimalisere bruken av internett» (wikipedia.no). Det gir deg altså muligheten til å for eksempel anskaffe markedsinnsikt, eller innsikt i hvordan ulike segmenter reagerer i forhold til kampanjen. Et godt eksempel er når jeg for eksempel skal analysere tall fra bloggen ved hjelp av Google Analytics. Google Analytics er et enkelt analyseverktøy som måler faktorer som visninger, brukere, konverteringer osv.

Ressurser:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *