Hva har jeg lært av å ta sertifiseringer?

I dette blogginnlegget skal jeg beskrive hva jeg har lært ved å ta de ulike sertifiseringene som en del av min eksamensoppgave. En sertifisering refererer til en bekreftelse for et objekt, person eller organisasjon. Denne bekreftelsen er ofte, men ikke alltid, som en form for ekstern evaluering, opplæring eller vurdering (wikipedia.no).

www.kommunal-rapport.no

Google Analytics for Beginners:
Har vist meg hvordan man oppretter en konto, hvordan implementere sporingskode og hvordan konfigurere datafiltre. Jeg har lært hvordan jeg bruker Google Analytics grensesnitt og rapporter, men også hvordan man konfigurerer dashboards og snarveier. I tillegg har jeg lært hvordan man kan analysere for eksempel målgruppe, oppkjøp og rapporter på hvordan kunden responderer.

Advanced Google Analytics:
Tar deg gjennom hvordan data blir samlet inn og behandlet til lesbare rapporter. Google Advanced Analytics har lært meg hvordan jeg bruker konfigurasjoner som Custom Dimension, Custom Metric og Event Tracking for å samle inn data som er spesifikke for akkurat min bedrift. I tillegg har jeg lært mer avanserte analyseteknikker ved hjelp av for eksempel segmentering, kanalrapporter og tilpassede rapporter. Jeg har også fått innblikk i markedsføringsstrategier som Remarketing og Dynamic Remarketing som viser annonser til kunder som har besøkt nettstedet.

Google Analytics for Power Users:
Bygger på forståelsen av Google Analytics. Jeg har blitt kjent med en rekke funksjoner som Analytics tilbyr, og Google Analytics for Power Users viser meg hvordan jeg tar i bruk denne kunnskapen. Jeg har lært teknikker for å sammenligne brukere som konverterer med de som ikke gjør det, analysere kilder (de som skaper trafikk til mitt nettsted) som gir mest mulig verdi, og tilpasse kanaler for økt handling. I tillegg har jeg lært hvordan man indentifiserer de beste resultatene fra nettstedet og e-handelens ytelse.

Introduksjon til Data studio:
Har vist meg hvordan jeg visualiserer data på nettet for å få innsikt. Jeg har lært hvordan jeg kobler dataene mine, lager effektive rapporter og hvordan jeg samarbeider med teampartnere. I tillegg har jeg fått kunnskap om verktøy jeg trenger for å kunne designe overbevisende rapporter som jeg deler med ulike interessenter.

Google Tag Manager Fundamentals: Eksempelvis kan det å administrere flere analyser for nettstedet være en utfordring, fordi feilaktige koder kan for eksempel gi forvridd datamåling og dermed redusere ytelsen til mitt nettsted. Google Tag Manager har lært meg hvordan det som et verktøy kan brukes til å forenkle implementerings- og administrasjonsprosessen.

Google Digital Garage:
Er en gratis tjeneste som har tatt meg gjennom 26 moduler der jeg har fått mulighet til å teste kunnskapene mine gjennom praktiske øvelser. Kurset har hjulpet meg med å øke kunnskapen min om alt digitalt, som for eksempel nettsider.

Ressurser:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *