Hva er viktig i en digital strategi?

En digital strategi skal være en veileder som fører bedriften i riktig retning når det gjelder digital markedsføring. Det er en strategi som skaper innsikt, retningslinjer og struktur for å nå et spesifikt mål. Situasjonsanalyse: hvor er du?En situasjonsanalyse bør bestå av målgruppe, bedriftens posisjon i markedet, og hvordan omgivelsene påvirker bedriften. Ved hjelp av […]

Hva har jeg lært av å ta sertifiseringer?

I dette blogginnlegget skal jeg beskrive hva jeg har lært ved å ta de ulike sertifiseringene som en del av min eksamensoppgave. En sertifisering refererer til en bekreftelse for et objekt, person eller organisasjon. Denne bekreftelsen er ofte, men ikke alltid, som en form for ekstern evaluering, opplæring eller vurdering (wikipedia.no). Google Analytics for Beginners:Har […]

Digitale plattformer

En digital plattform kobler sammen en kunde og en selger. I dag er verdens mest verdifulle selskaper digitale plattformer. Eksempler på disse plattformene er Amazon, Apple, Google, Microsoft og Facebook. Det er ingen tvil om at man kan skape enorme verdier gjennom å bygge digitale plattformer. Veksten innen digitale plattformer har så langt vært drevet […]

Automatisering

Fremveksten av storindustriell maskinproduksjon førte til en produktivitetsøkning. Arbeidskraft ble erstattet med maskiner. Det store gjennombruddet for automatisering kom i 1920-årene grunnet Henry Fords bilfabrikk i USA. Samlebåndet reduserte produksjonstiden kraftig og førte til at Henry Ford kunne senke prisene og heve lønningene. Teknologien blir stadig mer avansert, noe som tillater arbeidsgivere å bruke mer […]